skip to Main Content
Studenten Adviseren Winkeliers

Studenten adviseren winkeliers over toekomstig winkelen

Met het living lab ´Eerste Hulp Bij Retail´ (EHBR) gaan studenten van De Haagse Hogeschool elf winkeliers in het Winkelcentrum De Julianabaan in Voorburg adviseren. Doel hiervan is dat zij met ‘future-proof’ adviezen de winkeliers helpen meer toekomstbestendig hun winkel in te richten en zich te positioneren.

De HBO-studenten zijn in hun ‘living lab’ gedurende vijf woensdagmiddagen gehuisvest in het winkelgebied. Zij doen onderzoek naar de toekomst van de winkeliers ter plekke. Op 16 oktober worden de bevindingen gepresenteerd aan de betrokken elf winkeliers. Onderzoekers van de Haagse Hogeschool kijken tegelijkertijd naar welke nieuwe skills de winkeliers nodig hebben en hoe ze deze in de toekomst kunnen ontwikkelen. De gemeente Leidschendam-Voorburg omarmt het initiatief, omdat dit ertoe bijdraagt dat het winkelcentrum De Julianabaan toekomstbestendig blijft.

De Julianabaan is hiermee host van het derde ‘EHBR’ living lab in Nederland, onderdeel van het landelijk onderzoeksproject Future-Proof Retail (www.futureproofretail.nl). Living labs zijn testomgevingen buiten het traditionele laboratorium, maar in de ‘echte’ wereld, vaak in een begrensd gebied als een stad, een wijk of een winkelcentrum. Binnen living labs werken bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers samen om nieuwe producten, diensten en businessmodellen te ontwikkelen. Bij het EHBR lab worden deze resultaten vervolgens gedeeld met de gehele retailsector.

Vanuit deze editie van het EHBR lab gaan 30 studenten samen met onderzoekers van De Haagse Hogeschool in gesprek met winkeliers om op basis van concrete vragen van de winkeliers onderzoek te doen naar verandering, de klantreis, innovatie, aanpak, aanname of idee. Door middel van kortlopende experimenten moeten deze onderzoeken in zes weken tot uitkomsten leiden waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. Het EHBR Lab heeft daarnaast ook als doel om niet deelnemende retailers te betrekken en te inspireren. Studenten aan het ROC Mondriaan, School voor Retail in Den Haag helpen deze editie ook mee. Zij zullen als mystery shoppers het gebied gaan verkennen. De informatie die zij verzamelen, presenteren ze aan de HHS studenten die met de analyse aan de slag gaan. Ook zullen leerlingen van het Corbulo college meehelpen tijdens de lab dagen.

Het bijzondere in dit living lab is het werken volgens de methodiek van Design Thinking: een nieuwe onderzoeksmethode waarbij er in korte tijd stap voor stap ideeën worden getest en verfijnd. De kracht van Design Thinking zit ook in het multidisciplinair samenwerken en –denken door studenten, onderzoekers en winkeliers. Is er sprake van al dan niet geplande veranderingen, zoals social media-initiatieven, technologie in de winkel of een vernieuwend assortiment? Valt er een innovatieve dienst te testen? Gaat een idee ook daadwerkelijk het gewenste resultaat opleveren? En vooral: welke skills heeft de winkelier daarvoor nog nodig? Hoe kan de innovatie het beste doorgevoerd worden en wat heeft dat voor consequenties in kosten en tijdsbeslag?

Gedurende de testperiode bevragen de studenten bijvoorbeeld de klanten van de winkeliers, of brengen met de winkelier in kaart op welke verandering(en) in de sector en in de winkelstraat er kan worden ingespeeld. Uit de onderzoeken blijkt uiteindelijk wat de consequenties zijn van de inzet van een bepaalde innovatie of een eventuele nieuwe aanpak. Ook worden waar mogelijk concrete tools aangereikt waar de winkelier mee aan de slag kan.

Het Living Lab wordt ingericht op initiatief van de lokale retailers en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het EHBR lab is op vijf woensdagen, tussen 13:00 uur en 17.00 uur aanwezig in het winkelcentrum De Julianabaan, ingang naar het lab treft u aan op de Julianalaan 314-316 in Voorburg.